Skummeslövsstrand, Laholm

Nyproduktion av flerfamiljshus. Beräknad inflyttning våren 2023.

Bilder