Näsby Park

Detaljplaneprojekt för flerbostadshus, beläget i Näsby Park, Täby kommun.

Bilder