Fastigheter hos Centria

I Stockholm samarbetar vi med Centria och har tillsammans med dem ett antal fastigheter. Läs mer om våra fastigheter på centria.se.