Detektiven 19, Linköping

Produktion av flerbostadshus innehållande 70 lägenheter. Produktionsstart hösten 2021.

Bilder