Apotekaregatan 14

Byggnaden uppfördes på 1780-talet av köpmannen Johan Hessling, som flyttade in i gården 1785. Sedan dess har bland annat Johan Gustaf Lodin, Linköpings första stadsläkare, haft gården i sin ägo. I slutet av 1800-talet köptes gården av en köpman som bedrev klädes- och specerihandel. Denna lät 1899 byggnadens fasad genomgå en kraftig förändring och i bottenvåningen togs skyltfönster upp. Sedan dess har butiken förändrats och bland annat sålt varor från Sidenhuset i Stockholm.

( källa: Gunnar Elfström, 116 i Linköping )

Bilder